Terugbetalingsbeleid

Bij Dynamic vinden we het belangrijk dat iedere klant tevreden is. Daarom kunt u elk artikel dat u op deze website (dynamicbikecare.com) heeft gekocht, om welke reden dan ook binnen 30 dagen na ontvangst retourneren.

Retour voorwaarden

Als je een gekocht product retour wilt sturen of wilt ruilen, vragen wij jou om de volgende instructies te volgen.

 • Meld het product aan voor een retourzending door een mail te sturen naar info@dynamicbikecare.com. Binnen 2 werkdagen zullen we contact met je opnemen met de relevante informatie.
 • Als je denkt dat het product defect of beschadigd is, of er andere klachten zijn, contacteer ons per mail: info@dynamicbikecare.com.
 • Het retouradres is Dynamic Bike Care BV, Lulofsstraat 55 (Unit 25), 2521AL The Hague, Nederland.

Wat als je iets wilt veranderen aan je bestelling

Wanneer je iets aan je geplaatste order wilt veranderen voordat we deze verzonden hebben, contacteer ons via mail (info@dynamicbikecare.com). We kunnen de order ook voor je annuleren. Als je een gekocht product retour wilt sturen of wilt ruilen, vragen wij jou om de volgende instructies te volgen.

Aanvullende voorwaarden van het retour beleid

 • Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.
 • We zullen dezelfde betaalmethode gebruiken als bij de aankoop van het product, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 • Alle kosten verbonden aan het terugsturen van het product zijn voor rekening van de klant. Retourneren kan via de normale pakketbezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
 • Voor internationale bestellingen worden betaalde btw, invoerrechten of douanekosten niet gerestitueerd.
 • Dynamic kan alleen retouren accepteren van producten die op deze website zijn gemaakt.
 • Alle niet-tastbare items die zijn gekocht, worden niet gerestitueerd.
 • We kunnen geen retourverpakking verstrekken, daarom raden we aan de originele verpakking te bewaren voor de duur van de retourperiode.
 • Dynamic is niet verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten, het risico van verlies of schade aan de geretourneerde producten tijdens het transport naar Dynamic. Dynamic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar producten, of voor schade ontstaan tijdens de verzending van het product.
 • Dynamic behoudt zich het recht voor om elk geretourneerd product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verbeteren of te vervangen door een vergelijkbaar of gelijkwaardig product. Dynamic is niet verplicht het product te verbeteren.
 • Alle geretourneerde producten moeten in dezelfde staat verkeren als bij verkoop, inclusief alle onderdelen, accessoires en handleidingen. In het geval dat retourzendingen onvolledig worden ontvangen, kunnen er extra kosten of gedeeltelijke terugbetaling in rekening worden gebracht.
 • U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Garantie

Garantievoorwaarden

Dynamic streeft ernaar om te allen tijde de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden. Mocht u toch klachten hebben, laat het ons dan direct weten. Onderstaande garantievoorwaarden gelden naast de bepalingen in de algemene voorwaarden van Dynamic.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De extra garantieperiode voor nieuwe Dynamic-producten is twee jaar aangeboden door Dynamic Bike Care BV, gerekend vanaf de aankoopdatum of, indien het product niet direct op de aankoopdatum wordt geleverd, de datum waarop het product wordt geleverd. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar van het product. Bovendien geldt de garantie alleen als een origineel aankoopbewijs kan worden overlegd. De door ons aangeboden extra garantie / fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Garantieprocedure:

Stuur in uw aanvraag informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en een kopie van uw aankoopbewijs. Als het product onder de garantie valt, wordt het doorgaans binnen 30 dagen na ontvangst gratis vervangen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Als u een gekocht product retour wilt sturen of wilt ruilen, vragen wij u om de volgende instructies te volgen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail naar info@dynamicbikecare.com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

De procedure die wij hanteren is als volgt. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).